Qui som

El CELL és una associació llacunenca sense ànim de lucre fundada el 8 de gener del 2000 i degudament enregistrada a la Direcció General de Dret i d’Entitas Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el nº 23.294.

Junta fundadora del CELL
Jaume Saumell, Rosa Vallespí, mossèn Joan Mata, Joan Alegret, Santiago Salvador, assegut Jaume Bages, Josep M. Albet, Joana Busquet, Josep Segura, Alfons Comellas i Enric Ximenis.
Falten a la foto M. Rosa Gomà, Albert F. Castañer i Jaume Jürschik

És una associació apolítica, aconfesional i independent, però aixoplugada a l’Ajuntament de la Llacuna.

Els seus fins són exclusivament culturals tal com queda reflectit a l’article 3r dels seus Estatuts:
Les finalitats de l’associació són: 
  • Creació, desenvolupament i conservació d’un arxiu històric de la Llacuna 
  • Promoure activitats culturals i de recerca que ajudin a un millor coneixement del nostre poble i del seu entorn immediat, tant del passat com del present 
  • Reunir, estudiar, conservar i exposar les obres d’art, documentació o records històrics referents a la Llacuna i els seu terme municipal, que s’hagin legalment adquirit o rebut en concepte de préstec o dipòsit 
  • En queda exclòs tot ànim de lucre
La nostra seu social es troba al segon pis de la Casa de Cultura de la Llacuna, carrer Major, núm. 4.


L'edifici va ser remodelat i es va inaugurar el 23 de juny de 2016 amb la presència de Marc Castells, vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, l'alcalde de la Llacuna, Josep Parera i altres autoritats locals i comarcals (veure notícia)

Comentaris