Torna el concurs de fotografia del CELL

El concurs de fotografia del CELL torna a convocar-se després d'una pausa de quatre anys. Per a fer-ho es compta amb l'assessorament de Manuel Alférez i la col·laboració de l'Ajuntament de la Llacuna

També s'ha posat en marxa un blog on trobareu les bases i on s'aniran mostrant les fotografies presentades, el veredicte del jurat i totes les notícies relacionades amb el concurs https://fotografialallacuna.blogspot.com/

Us animem a participar-hi!!BASES

PARTICIPANTS:
Tots els afeccionats a la fotografia.

TEMA:
 LA VILA I EL TERME DE LA LLACUNA, EN L’ACTUALITAT
 Els carrers i les places; les cases; les masies; el patrimoni històric; el paisatge... o bé qualsevol indret del terme municipal.

OBRES:
 Inèdites.  Format lliure.  Mides màximes 25 x 18 cm.
 Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per autor.
 Les fotografies s’hauran de lliurar en format físic i digital per tal de ser exposades al blog   https://fotografialallacuna.blogspot.com/

TÈCNICA:
 Color o blanc i negre  (no s’acceptaran manipulacions per mitjans informàtics).

IDENTIFICACIÓ:
Al dors de cada obra hi figurarà:

-          Nom i cognoms de l’autor
-          Adreça
-          Telèfon
-          Títol de la fotografia

RECEPCIÓ I DEVOLUCIÓ D’OBRES:
S’hauran de lliurar en ambdós formats, digital i físic, abans del dimecres 24 de juliol a les 14.00 h, indicant nom, cognoms, email i telèfon de l’autor, de la següent manera:
* Format digital
   Enviar fotos i dades d’identificació a concursfotografiacell@gmail.com
* Format físic
   Lliurar les fotos en sobre tancat, amb la consigna “Concurs de fotografia CELL  2019”, i les dades d’identificació   
  al dors de la fotografia a qualsevol de les següents adreces de la Llacuna:
  - Valentí Toscas, plaça del Formico, 3, 1a.
  - Balbina Brescó, carretera d’Igualada,1

La devolució de les obres no premiades s’efectuarà en el CELL a partir del tancament de l’exposició.  Aquelles obres no reclamades en els trenta dies següents del dit tancament quedaran en poder de CELL que en podrà fer l’ús que cregui més convenient.

Les obres premiades passaran a tots el efectes a l’entera propietat i domini del CELL, contribuint així a enriquir  els fons de l’arxiu històric.

JURAT D’ADMISSIÓ:
Es constituirà un Jurat d’Admissió nombrat pel CELL amb la funció exclusiva i única d’acceptació de fotografies concursants i de resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes Bases.  Les seves decisions seran inapel·lables i d’obligada acceptació per a tots els concursants.

JURAT DE  QUALIFICACIÓ:
Les fotografies guanyadores s’elegiran amb els vots dels socis del CELL conjuntament amb els vots d’un jurat extern format per 10 persones expertes en art per completar les valoracions.  A tal efecte els socis són pregats d’acudir al Punt d’Informació, carrer Major 6, per examinar l’Exposició i efectuar la seva votació en els següents dies i horaris: 
- Diumenge 4 d’agost de 12:00 a 14:00 h i de 18:00 a 20:00 h.
- Dilluns 5 d’agost de 12:00 a 14:00 h i de 18:00 a 20:00 h
- Dimarts 6 d’agost de 12:00 a 14:00 h.

EXPOSICIÓ:
Les obres seran exposades al dit local del CELL, a partir de la tarda del dissabte 3 d’agost.  Cada fotografia anirà identificada amb un número exclusivament.

ESCRUTINI I VEREDICTE:
L’escrutini tindrà lloc a les 16:00 h. del dimarts 6 d’agost al local del CELL.

PREMIS:
S’atorgaran el següents premis:
·         1r   PREMI  -  Trofeu
·         2n  PREMI  -  Trofeu
·         3r   PREMI  -  Trofeu

Oportunament es comunicarà dia, hora i lloc per al lliurament dels trofeus

* Per qualsevol dubte dirigir-se a concursfotografiacell@gmail.com
   o al tlf. 619 580 381 (Balbina Brescó)

Comentaris