Concurs de fotografia 2021

BASES

TEMA:
LA VILA I EL TERME DE LA LLACUNA, EN L’ACTUALITAT
Els carrers i les places, les cases, les masies, el patrimoni històric, el paisatge... o bé qualsevol indret del terme municipal.

OBRES:
Inèdites.  Format lliure.  Mides màximes 24 x 18 cm.
Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per autor.
Les fotografies s’hauran de lliurar en format físic o bé, en aquesta ocasió, també s'acceptaran en format digital (vegeu NOTA més avall)

TÈCNICA:
Color o blanc i negre  (no s’acceptaran manipulacions per mitjans informàtics).

IDENTIFICACIÓ:
Al dors de cada obra hi figurarà:
  •  Nom i cognoms de l’autor
  • Adreça
  • Telèfon
  • Títol de la fotografia
RECEPCIÓ I DEVOLUCIÓ D’OBRES:
S’hauran de lliurar, abans del dimecres 28 de juliol a les 14.00 hen sobre tancat amb la consigna “Concurs de fotografia CELL 2021” a:
  - Valentí Toscas,  Feixes del Morcaire, 8   08779 La Llacuna
  - Balbina Brescó, carretera d’Igualada,1   08779 La Llacuna

NOTA-  En previsió de possibles restriccions de mobilitat, i de forma excepcional, també es podran enviar en format digital, i amb totes les dades d’identificació, a cell.llacuna@gmail.com

La devolució de les obres no premiades s’efectuarà al CELL a partir del tancament de l’exposició.  Aquelles obres no reclamades en els trenta dies següents del dit tancament quedaran en poder de CELL que en podrà fer l’ús que cregui més convenient.

Les obres premiades passaran a tots el efectes a l’entera propietat i domini del CELL, contribuint així a enriquir  els fons de l’arxiu històric.

JURAT D’ADMISSIÓ:
Es constituirà un Jurat d’Admissió nombrat pel CELL amb la funció exclusiva i única d’acceptació de fotografies concursants i de resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes Bases.  Les seves decisions seran inapel·lables i d’obligada acceptació per a tots els concursants.

JURAT DE  QUALIFICACIÓ:
Les fotografies guanyadores s’elegiran amb els vots dels socis del CELL. A tal efecte els socis són pregats d’acudir al Punt d’Informació, carrer Major 6, per examinar l’exposició i efectuar la seva votació en els següents dies i horaris: 
- Diumenge 1 d’agost de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 20.00 h.
- Dilluns 2 d’agost de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 20.00 h
- Dimarts 3 d’agost de 12.00 a 14.00 h.

EXPOSICIÓ:
Les obres seran exposades al Centre de Cultura, a partir de la tarda del dissabte 31 de juliol.  Cada fotografia anirà identificada amb un número exclusivament.

ESCRUTINI I VEREDICTE:
L’escrutini tindrà lloc a les 16.00 h. del dimarts 3 d’agost al local del CELL.

PREMIS:
S’atorgaran el següents premis:
·         1r   PREMI  -  Trofeu
·         2n  PREMI  -  Trofeu
·         3r   PREMI  -  Trofeu

Oportunament es comunicarà dia, hora i lloc per al lliurament dels trofeus

* Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a cell.llacuna@gmail.com
   o al tlf. 619 580 381 (Balbina Brescó)

Comentaris